PXC VIỆT NAM (trước đây là TOSMACVIETNAM) vui mừng thông báo ra mắt trang web mới.

Thiết kế mới và điều hướng thân thiện với người dùng được thiết kế để cung cấp thông tin cập nhật một cách rõ ràng và dễ hiểu hơn.

Thông qua việc tích hợp xúc tiến bán hàng và phát triển CNTT, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp sáng tạo. Bạn sẽ tìm thấy vô số nội dung bao gồm sản phẩm, nghiên cứu điển hình và thông tin liên hệ của chúng tôi.

Chúng tôi mời bạn ghé thăm trang web mới của chúng tôi và tìm hiểu thêm về những nỗ lực của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến trải nghiệm quý giá cho khách hàng với PXC VIỆT NAM khi chúng tôi tiếp tục phát triển hơn nữa.

カテゴリー: