Gởi yêu cầu thành công

Gởi yêu cầu hoàn thành

Xin vui lòng chờ một thời gian, chúng tôi sẽ kiểm tra nội dung yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi sẽ phản hồi qua email sau khi kiểm tra nội dung yêu cầu của bạn.

Tùy thuộc vào nội dung yêu cầu, chúng tôi có thể đề nghị một cuộc họp online/ offline để trao đổi cụ thể hơn

Vui lòng đợi khoảng 3 ngày làm việc để chúng tôi phản hồi. Nếu bạn không nhận được phản hồi sau 3 ngày làm việc, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email của bạn từ biểu mẫu yêu cầu và gửi đi. Cảm ơn bạn đã liên hệ !