Our Business of PXC Vietnam

Quảng cáo xúc tiến bán hàng (SPD)

Quảng cáo xúc tiến bán hàng

Đóng vai trò kết nối thương hiệu và người tiêu dùng. Chiến lược quảng cáo kích thích năm giác quan. Vẽ ra sự hấp dẫn của sản phẩm và khơi dậy mong muốn mua nó. Hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh và nâng cao giá trị thương hiệu.

Bộ phận phát triển Kỹ thuật số. (DDD)

Phát triển kỹ thuật số

Chúng tôi phát triển các hệ thống đáp ứng nhu cầu kinh doanh của khách hàng. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ của riêng mình “PRO SOUND”, “TSUNAGU” và “Qualia”.